šipka-ikonka O Projektu

Všechno se časem mění, něco nového vzniká a staré mizí. Nejinak je tomu i s domy, staré se bourají a zůstávají nám jenom ve vzpomínkách, na starých mapách, kresbách či fotografiích. Podívejte se, kolik takových domů v našem městě zmizelo. Mnohé uvolnily místo novým domům či jiným důležitým stavbám. Zejména hromadné bourání domů výrazně zasáhlo do vzhledu a charakteru ulic a s odstupem času je na zváženou, zda to bylo vždy k lepšímu. Na mysli mám bourání domů v 70. letech minulého století související se stavbou nového mostu přes Moravici a s přeložením státní silnice do Fulneku. Nezmizely tam jen obytné domy, ale i několik stodol a hospodářských budov. Skáceno bylo mnoho stromů a zanikly udržované zahrady domů. Na složeném leteckém snímku ze současnosti a z mapy z roku 1955 je zřejmý rozsah stavebních změn. Vyznačeny jsou i některé zaniklé stavby. Velké stavbě předcházela výstavba nových bytů na ulici Na Tylovách. Byly určeny pro obyvatele zbouraných domů a současně řešily nedostatek bytů pro mladé rodiny a náhrady za nevyhovující byty ve městě. Postavit se musela i nová lékárna. Na Lidické ulici byly demoliční práce zahájeny v březnu 1976.


V druhé polovině 19. století to bylo zbourání východní řady domů Městečka s výstavbou sice z dnešního pohledu velice líbivou, ale původně především hospodářskou budovou stájí zámeckých koní na náměstí obce.


Zástavba domů na levém břehu řeky obce Podolí převážně na nynější Žimrovické ulici5) začala pravděpodobně před koncem 18. století. V mapách z roku 1763 zde není žádná budova a o třičtvrtě století později, v roce 1836, je již zakresleno kolem patnácti budov a jen jedna je zakreslená jako dřevěná6)


ad5) Název ulice byl po roce 1945 Masarykova
ad6) První vojenské mapování, sectio 23, 1763; Císařské povinné otisky stabilního katastru 1 : 2 880 - Morava a Slezsko,0887-1,Graetz,1836

S námětem „ Zmizelé domy“ mě před časem oslovil Tomáš Grim a dohodli jsme se, že vyhledáme vhodné fotografie, které zpracuji ke zveřejnění v naší vitríně. Osud tomu chtěl bohužel jinak a Tomáš Grim již nestačil svůj námět společně se mnou zrealizovat. Na jeho počest jsem v jeho nápadu pokračoval a vzpomenul tak na velkého patriota našeho města.

Karel Hanák


Fotografie: digitalizovaný fotoarchiv Karla Hanáka, Jindřicha Skařupy a Marka Wolfa
Letecký snímek zakoupen u CZUK Praha
Zpracoval: Karel Hanák, Hradec nad Moravicí, duben–říjen 2022

Mapa šipka-ikonka